WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN MET EEN HART…

 • Waar elk kind zich ‘goed’ voelt
 • Waar een warme familiale sfeer heerst
 • Waar groot en klein elkaar kent, helpt, voor elkaar opkomt
 • Waar de deur voor elk kind open staat

WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN MET EEN DIDACTISCHE VISIE…

 • Waar men mee is met de meest recente onderwijsvernieuwingen
 • Waar gevarieerde werkvormen en differentiatie geen loze woorden zijn
 • Waar klascomputers vanaf de kleuterklas actief in de klaspraktijk worden geïntegreerd
 • Waar leerlingen vanaf het eerste leerjaar ICT-vaardigheden worden aangeleerd
 • Waar gebruik wordt gemaakt van smartbord
 • Waar men aandacht schenkt aan leren leren
 • Waar een brede vorming verzekerd is
 • Waar je optimaal wordt voorbereid op vervolgonderwijs
 • Waar overlegd wordt over leerlijnen met de middenscholen uit onze scholengroep
 • Waar elk kind optimale kansen krijgt
 • Waar elk kind op maat begeleid wordt

     WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN DIE BELANG HECHT AAN NORMEN EN WAARDEN…

 • Waar wederzijds respect, beleefdheid, orde, tucht en discipline centraal staan
 • Waar veel aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden
 • Waar een actief anti-pestbeleid wordt gevoerd
 • Waar alle levensbeschouwelijke vakken worden onderwezen

  WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN DIE KINDEREN GRONDIG BEGELEID…

 • Waar een ervaren zorgcoördinator de leerkrachten ondersteunt
 • Waar genormeerde toetsen het niveau bepalen
 • Waar integratieactiviteiten tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar worden georganiseerd
 • Waar overleg met de middenscholen van onze scholengroep een vlotte overgang van onze kinderen naar het vervolgonderwijs garandeert
 • Waar ook aandacht is voor meer- en hoogbegaafde kinderen
 • Waar nauw samengewerkt wordt met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • Waar samengewerkt wordt met externe partners: logopedist, psycholoog, revalidatiecentrum
 • Waar kinderen voelen dat er naar hen wordt geluisterd
 • Waar kinderen leren vertrouwen

   WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN DIE NAAR KINDEREN LUISTERT…

 • Waar leerlingen van de lagere school hun ideeën kwijt kunnen in de leerlingenraad
 • Waar kringgesprekken worden georganiseerd in de klas
 • Waar ieder kind uit de eerste klas een peter of meter krijgt
 • Waar ‘partners ‘ over de graden heen elkaar helpen

  WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN DIE NAAR OUDERS LUISTERT…

 • Waar bij problemen de ouders onmiddellijk op de hoogte worden gebracht
 • Waar directie, zorgcoördinator, administratie en leerkrachten gemakkelijk te bereiken zijn
 • Waar in de kleuterklas een heen- en weerschrift wordt gebruikt
 • Waar wij over de jongsten communiceren via het  kleuterrapport
 • Waar het rapport duidelijke informatie bevat
 • Waar regelmatig oudercontacten worden georganiseerd
 • Waar informatiemomenten doorgaan eind augustus en begin september
 • Waar de website voortdurend wordt geactualiseerd met veel nieuws uit de klassen
 • Waar iedere ouder welkom is in het oudercomité

  ONZE SCHOOL IS EEN TEAM VAN PROFESSIONALS

 • Waar het team stuk voor stuk bestaat uit zeer bekwame en dynamische leerkrachten
 • Waar er een actief nascholingsbeleid wordt gevolgd
 • Waar het volledige schoolteam elke 2 weken overlegt
 • Waar het volledige schoolteam zich verantwoordelijk voelt voor ieder kind en ieder kind kent bij naam

  WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN WAAR KINDEREN NOG KIND MOGEN ZIJN…

 • Waar naast leren nog ruimte is om te spelen
 • Waar de speelplaats nog een echte “speel-plaats” is met speeltuigen
 • Waar kinderen mogen zorgen voor de kippen en schapen

   WIJ WILLEN EEN GEZONDE EN VEILIGE SCHOOL ZIJN…

 • Waar nog verzorgde warme maaltijden  worden geserveerd
 • Waar fruit eten wordt gestimuleerd
 • Waar alleen maar gezonde koeken en dranken worden bedeeld
 • Waar verkeerslessen worden gegeven
 • Waar een eigen schoolbus de kinderen veilig vervoert en kleutervervoer gratis is
 • Waar er schoolzwemmen is voor iedereen
 • Waar het goed toeven is in een groene omgeving

   WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN IN EN VAN ONZE GEMEENTE…

 • Waar wordt meegedaan aan lokale initiatieven als de gemeentelijke veldloop, vastenvoettocht, Opstal carnaval,
 • Waar maandelijks leerlingen de openbare bibliotheek bezoeken
 • Waar voor alle kinderen regelmatig naschoolse sportevenementen worden georganiseerd
 • Waar wordt samengewerkt met lokale sportverenigingen en muziekschool
 • Waar nauw wordt samengewerkt met de gemeentelijke opvang ‘Platteput’
 • Waar constructief wordt samengewerkt in het LOK