Time-out klasje

Heb je het wel eens moeilijk?
Heb je er nood aan om even alleen te zijn?
Op onze school kan dit. We hebben een time-outklasje waar leerlingen naartoe kunnen als ze het moeilijk hebben. Aan de hand van een protocol weten onze leerlingen precies wat er hier van hen wordt verwacht.
In deze ruimte kunnen  ze tot rust komen, even stoom afblazen, met een
begeleider in gesprek gaan of gewoon even alles van zich af schrijven of
tekenen.