SCHOOLWERKING

 

1. Organisatie van de schooluren

 

Dagindeling/aanwezigheid op school:

 

Voormiddag: van 8.25u tot 12.00u
Speeltijd : van 10.05u tot 10.20u

Middagpauze : van 12u tot 13.20u
Namiddag: van 13.20u tot 15.20u
Fruitspeeltijd : van 14.10u tot 14.30u
De leerlingen worden slechts 15 minuten voor het begin van de lessen, op de terreinen van de school toegelaten.
Met uitzondering van de leerlingen die met de bus naar school komen is een aanwezigheid van MEER DAN 15 MINUTEN VOOR DE AANVANG VAN DE LESSEN NIET TOEGESTAAN.
De leerlingen komen ten vroegste om 08.10u naar school.

Het is uitermate belangrijk te weten dat de school niet aansprakelijk kan worden gesteld voor feiten die gebeuren buiten deze tijdslimiet.

 

2. Leerlingenvervoer

Leerlingen die met de schoolbus naar school willen komen, moeten dit melden in de klas of op het secretariaat.
Voor kinderen uit de kleuterklassen en voor kinderen van het 1ste leerjaar is het nodig dat iedere dag, in het heen-en-weerschrift of in de klasagenda genoteerd wordt wie meerijdt met de bus.

Kinderen die meer dan 4km van de dichtsbijzijnde GO! school wonen hebben recht op gratis leerlingenvervoer.

Het 1ste kind betaalt voor een jaarabonnement 204 euro

Het 2de kind betaalt voor een jaarabonnement 163,20 euro

3de en volgende kinderen EN KLEUTERS betalen voor een jaarabonnement  52 euro

3. Voor- en naschoolse opvang

Onze leerlingen kunnen opgevangen worden in de opvang van de gemeente. Kinderclub Mallejan, Platteput 16 te Buggenhout (052/33 84 52) Of Kinderclub Schannulleke, Broekstraat 37 te Opstal (052/35 20 14). Gelieve dit op tijd te melden.
Er wordt hiervoor een bijdrage van 1.10 euro per begonnen half uur gevraagd. Aanvangsuur betaling = 15.45u
Verdere info bij de directie of bij de desbetreffende diensten.

 

Avondopvang op school op maandag, dinsdag en donderdag.
Van 15.20u tot 16.30u wordt er opvang voorzien voor leerlingen na het 2de leerjaar.

Deze opvang is betalend zoals werd overeengekomen met alle scholen in Buggenhout. De tarieven zullen gelijk lopen met de tarieven van de IBO en worden in een aparte mededeling bezorgd.
Leerlingen die niet tijdig kunnen worden afgehaald zullen na het belsignaal meegenomen worden naar de opvang op school , kleuters worden met de bus naar de IBO gebracht waar ze kunnen afgehaald worden.De afrekening van de opvangdienst op school gebeurt wekelijks.
Eind december wordt er een attest bezorgd dat dient voor uw belastingaangifte

 

4. Bijdrageregeling

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die verbonden zijn aan het nastreven van ontwikkelingsdoelen of het behalen van de eindtermen. De materialen die hiervoor nodig zijn, worden door de school kosteloos in bruikleen gegeven aan de leerlingen, maar blijven eigendom van de school. Indien de materialen beschadigd of zoekgeraakt zijn, worden ze vervangen op kosten van de ouders.

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

De scherpe maximumfactuur:

dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…).

 

– Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor kleuters en 85 euro in het lager onderwijs. Dit zijn basisbedragen die worden aangepast ingevolge de gezondheidsindex.

De minder scherpe maximumfactuur:

dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bv. bos-, zee-, boerderij-, … , plattelandsklassen.

 

Voor dit soort activiteiten mag men in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 425 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Ook dit bedrag dient te worden aangepast aan de gezondheidsindex.

 

Ouderbijdragen

KLEDINGKOSTEN:
Voor de lessen lichamelijke opvoeding: een T-shirt van de school.
Kostprijs: 6,00 euro (normaal twee T-shirts voor 6 jaar: 12 euro voor zes jaar).

Er bestaat eveneens de mogelijkheid om een rode badmuts aan te kopen voor 3,5 euro .

Voor de lessen lichamelijke opvoeding moeten alle leerlingen van het lager een zwarte short dragen + de gele T-shirt van de school + goede sportschoenen voor buiten ( graag lichte turnpantoffels voor binnen ).

 

GWP. + VERVOERSKOSTEN: (niet verplicht)
max 425,00 euro voor zes jaar indien er GWP’s plaatsvinden.

Indien er 3 kinderen (of meer) van hetzelfde gezin effectief deelnemen aan een van de GWP’s moet er voor het derde (vierde,.) kind slechts de helft worden betaald.

DIDACTISCHE UITSTAPPEN, CULTURELE ACTIVITEITEN, NIEUWJAARSBRIEVEN; ABONNEMENTEN:

Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor kleuters en 60 euro in het lager onderwijs. Dit zijn basisbedragen die worden aangepast ingevolge de gezondheidsindex.

HERSTELLINGSKOSTEN:
Bij beschadiging van schooluitrusting en schoolgebouwen zullen de kosten voor herstelling en/of vervanging worden aangerekend.