Schoolraad 

Wat is de schoolraad? 

 • De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad 

Wat doet de schoolraad? 

 • Schoolraad adviseert de directeur over:  
  • algemene organisatie van de school 
  • werving van leerlingen en cursisten 
  • organisatie extamuros en parascolaire activiteiten 
  • schoolbudget 
  • schoolwerkplan 
 • Overleg met de directeur:  
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket 
  • organisatie niet- lesgebonden opdrachten 
  • welzijn en veiligheid op school 
  • schoolreglement   
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:  
  • de toewijzing van het mandaat van directeur 
  • de programmatie van het studieaanbod 
  • de schoolinfrastructuur 
  • de organisatie van het leerlingenvervoer 
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden. 

Samenstelling van de schoolraad 

 • Rechtstreeks verkozen door de ouders:  
  • Ann Callaert
  • Steven Goossens
  • Mahboub Mohammed
 • Rechtstreeks verkozen door het personeel:  
  • Katrien Hoofd
  • Nooi Robbrecht
  • Evelien Roeland
 • Gecoöpteerd:  
  • Leen De Kinder
  • Carolien Jacobs
 • Directie