Schoolraad 

Wat is de schoolraad? 

 • De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad 
   

Wat doet de schoolraad? 

 • Schoolraad adviseert de directeur over:  
  • algemene organisatie van de school 
  • werving van leerlingen en cursisten 
  • organisatie extamuros en parascolaire activiteiten 
  • schoolbudget 
  • schoolwerkplan 
    
 • Overleg met de directeur:  
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket 
  • organisatie niet- lesgebonden opdrachten 
  • welzijn en veiligheid op school 
  • schoolreglement   
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:  
  • de toewijzing van het mandaat van directeur 
  • de programmatie van het studieaanbod 
  • de schoolinfrastructuur 
  • de organisatie van het leerlingenvervoer 
    
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden. 
   

Samenstelling van de schoolraad 

 • Rechtstreeks verkozen door de ouders:  
  • Joeri Putteman
  • Annemie Timmermans
  • Gerrit Van Den Bossche    
 • Rechtstreeks verkozen door het personeel:  
  • Tessie De Keersmaecker
  • Katrien Hoofd 
  • Dorien Van Keer
 • Gecoöpteerd:  
  • Marie Maeseele
  • Bart Callaert
 • Directie