Werking

Sinds dit schooljaar heeft het oudercomité ervoor gekozen om niet meer als aparte vereniging te fungeren. Zij kozen ervoor om enkel nog vrijwillig de school bij te staan zonder de maandelijkse verplichtingen die in het verleden hierbij kwamen kijken. Op geregelde tijdstippen (afhankelijk van de te organiseren activiteiten of projecten die de school organiseert) nodig de directie de vrijwillige leden uit om samen van gedachten te wisselen. Dit gebeurt gewoonlijk op een maandag of dinsdag 19.30 uur.

  • Deze bijeenkomsten vinden plaats in de school. De directeur en/ of  1 juf zijn meestal ook  aanwezig. Bij het begin van het schooljaar wordt besproken welke activiteiten er het komende schooljaar zullen plaatsvinden. Als de activiteiten plaatsvinden is het oudercomité bereid om de handen uit de mouwen te steken.

Men heeft gekozen om naar deze werking over te gaan omdat sommige ouders ervoor kozen om niet aan de vergaderingen deel te nemen, maar wel graag een handje bij de activiteiten wilden toesteken. Deze hulp is altijd meer dan welkom.

Samen zetten het schoolteam en deze ouders zich in om dankzij een aantal activiteiten een extra duit in het zakje te krijgen. Een klein beetje inzet, met een groot resultaat …

Deelnemen aan het oudercomité is een vrijwillig engagement dat slechts een klein beetje tijd en inzet vraagt. De opbrengsten van de activiteiten worden integraal aangewend voor de school.