Leerlingenraad

In september 2018 werden in elke klas ” verkiezingen ”  gehouden . Uit de resultaten van deze verkiezingen zijn de volgende verkozenen geselecteerd :

DOEL VAN DE LEERLINGENRAAD :

 • stimuleren van interactie tussen leerlingen , directie en leerkrachten
 • de leerlingen leren mee te beslissen en advies uit te brengen
 • betekenis van participatie in de praktijk ervaren
 • ondernemingszin en zin voor initiatief van de leerlingen aanwakkeren
 • verslag leren uitbrengen en er een neerslag van leren maken (Secretaris)
 • plaatsen van “babbelboxen” in de klassen waar leerlingen de kans krijgen om hun vragen , problemen , voorstellen enz …. te kunnen instoppen
 • meehelpen aan een “gezonde” leefsfeer op school

Vergaderdata :

Elke laatste maandag van de maand

Activiteiten

Dankzij de initiatieven van de leerlingenraad zijn reeds diverse activiteiten georganiseerd bvb

 • een schoolbal
 • een “sterren op het podium “show  (een talentenwedstrijd )
 • een gezond ontbijt op eerste schooldag
 • uitstap naar  “Rollerland ”  te Aalst
 • leerkrachten in de bloemetjes op leerkrachtendag
 • schaatsen in Lebbeke
 • picknick in de zomer
 • een Halloweentocht

 

  

Onze eerste activiteit was alvast een groot succes! Bijna 472 euro werd opgehaald aan oude kledij en textiel! Bedankt aan iedereen die meehielp om dit te kunnen verwezenlijken! Het kinderkankerfonds zal er alvast héél blij mee zijn!