Sinds dit schooljaar hebben we de organisatie van de leerlingenraad aangepast. Daar er elk jaar heel veel kandidaten waren om deel te nemen hebben we ervoor gekozen om iedereen eens de kans te geven om deel te nemen aan een vergadering van de leerlingenraad.

We werken met een beurtrol zodat iedereen eens aan de beurt komt. Vooraf worden de punten in de klas besproken en de afgevaardigden brengen deze op de leerlingenraad. Na afloop wordt er naar alle leerlingen in de klas teruggekoppeld.

DOEL VAN DE LEERLINGENRAAD :

  • stimuleren van interactie tussen leerlingen , directie en leerkrachten
  • de leerlingen leren mee te beslissen en advies uit te brengen
  • betekenis van participatie in de praktijk ervaren
  • ondernemingszin en zin voor initiatief van de leerlingen aanwakkeren
  • verslag leren uitbrengen
  • meehelpen aan een “gezonde” leefsfeer op school

Vergaderdata :

Om de 5 à 6 weken wordt er vergaderd.

Activiteiten

Dankzij de initiatieven van de leerlingenraad hebben we dit schooljaar al een aantal zaken gerealiseerd.

  • een muziekmiddag op school
  • frietjes op school
  • er staan nog een aantal zaken in de startblokken maar door corona is dit op dit ogenblik niet mogelijk