Voor vragen betreffende inschrijvingen kan u contact opnemen met het nummer 052/33.28.18

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

  • Kinderen geboren vóór 18/11/2018 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2020 – 2021.
  • Kinderen geboren in de periode vanaf 18/11/2018 tot 31/12/2018 kunnen voor het eerst naar school gaan op 1 september van het schooljaar 2021-2022 maar moeten ook tijdens inschrijvingsperiode 2020-2021 inschrijven. 
  • Vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen kinderen in het kleuteronderwijs starten vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het kind de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft.
  • Instapdata 2,5 jarigen:
De eerste schooldag na de zomervakantiedinsdag 1 september 2020
De eerste schooldag na de herfstvakantiemaandag 9 november 2020
De eerste schooldag na de kerstvakantiemaandag 4 januari 2021
De eerste schooldag van februarimaandag 1 februari 2021
De eerste schooldag na de krokusvakantiemaandag 22 februari 2021
De eerste schooldag na paasvakantiemaandag 19 april 2021
De eerste schooldag na Hemelvaartsdagmaandag 17 mei 2021

Wanneer u wenst in te schrijven neemt u best contact op met onze school zodat de verdere gang van zaken met u kan besproken worden.

U kan ons bereiken op het telefoonnummer 052/33.28.18 of u kan mailen naar nikie.vanderstraeten@hetleercollectief.be.