Voor vragen betreffende inschrijvingen kan u contact opnemen met het nummer 052/33.28.18

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden nieuwe peuters en leerlingen in de Buggenhoutse scholen ingeschreven via een centraal aanmeldingssysteem.

Deze nieuwe procedure houdt in dat ouders digitaal aanmelden voor een plaats in een school naar hun keuze. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen krijgen ouders een ticket waarmee de inschrijving voltooid wordt.

We trachten op deze pagina het aantal vrije plaatsen in onze school actueel mee te delen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 kunnen wegens de coronamaatregelen enkel op afspraak of digitaal gebeuren.

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

  • Kinderen geboren vóór 18/11/2018 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2020 – 2021.
  • Kinderen geboren in de periode vanaf 18/11/2018 tot 31/12/2018 kunnen voor het eerst naar school gaan op 1 september van het schooljaar 2021-2022 maar moeten ook tijdens inschrijvingsperiode 2020-2021 inschrijven. 
  • Vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen kinderen in het kleuteronderwijs starten vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het kind de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft.
  • Instapdata 2,5 jarigen:
De eerste schooldag na de zomervakantiedinsdag 1 september 2020
De eerste schooldag na de herfstvakantiemaandag 9 november 2020
De eerste schooldag na de kerstvakantiemaandag 4 januari 2021
De eerste schooldag van februarimaandag 1 februari 2021
De eerste schooldag na de krokusvakantiemaandag 22 februari 2021
De eerste schooldag na paasvakantiemaandag 19 april 2021
De eerste schooldag na Hemelvaartsdagmaandag 17 mei 2021

Wanneer u wenst in te schrijven neemt u best contact op met onze school zodat de verdere gang van zaken met u kan besproken worden.

U kan ons bereiken op het telefoonnummer 052/33.28.18 of u kan mailen naar nikie.vanderstraeten@hetleercollectief.be.