Vanaf schooljaar 2020-2021 worden nieuwe peuters en leerlingen in de Buggenhoutse scholen ingeschreven via een centraal aanmeldingssysteem.

Deze nieuwe procedure houdt in dat ouders digitaal aanmelden voor een plaats in een school naar hun keuze. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen krijgen ouders een ticket waarmee de inschrijving voltooid wordt.

We trachten op deze pagina het aantal vrije plaatsen in onze school actueel mee te delen.

Tijdpad inschrijvingen schooljaar 2020-2021:

3 februari 2020 Start van de inschrijfperiode voor voorrangsgroepen (broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden)
3 februari 2020: Infomoment voor ouders over de nieuwe manier van inschrijven. Dit infomoment gaat door in GC De Pit (Platteput 14, Buggenhout) om 20u.
Datum nog te bepalen Kennismakingsdag!   Bent u op zoek naar een kleuterschool met een hart?   Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een opvoeding waar actief burgerschap hoog in het vaandel gedragen wordt. Bent u benieuwd naar onze werking? Kom dan zeker langs op onze kennismakingsdag.
1 maart 2020 Start van de aanmeldingsperiode. Ouders die hun kind willen aanmelden doen dat via het digitale platform.
Datum nog te bepalen Ouders ontvangen een ticket waarmee hun kind kan ingeschreven worden.
Datum nog te bepalen Inschrijfdag in GO! Basisschool Vierhuizen & Meir. U kan zich inschrijven tussen 8.30 uur en 16.00 uur of na afspraak. Ouders die hun kind willen inschrijven in de school, brengen de KIDS-ID of een ander identificatiedocument van hun kind waarop het rijksregisternummer is vermeld mee.
Datum nog te bepalen Start van de vrije inschrijvingsperiode (indien beschikbare plaatsen)