Voor vragen betreffende inschrijvingen kan u contact opnemen met het nummer 052/33.28.18

Wegens de huidige coronamaatregelen zullen de inschrijvingen enigszins anders verlopen. Er dient steeds een afspraak met de directie vastgelegd te worden.

Eerste periode: van 01/02/2021 t.e.m. 26/02/2021 à voor broers en zussen van leerlingen die reeds naar school komen en voor kinderen van personeel.

Tweede periode: van 01/03/2021 t.e.m. 19/03/2021 à start vrije inschrijvingen volgens opgelegde contingenteringen

Derde periode: vanaf 22/03/2021 à vervolg vrije inschrijvingen, zonder contingenteringen, tot de maximumcapaciteit bereikt is.

Indien onze maximumcapaciteit bereikt is kunnen wij geen leerlingen meer inschrijven.

Kinderen geboren voor 01/12/2019 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2021 – 2022.

Kinderen geboren in de periode tussen 01/12/2019 tot 31/12/2019 kunnen naar school gaan op 1 september van het schooljaar 2022 – 2023 maar moeten ook tijdens deze periode inschrijven.

  • Vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen kinderen in het kleuteronderwijs starten vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het kind de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft.
  • Instapdata 2,5 jarigen:
De eerste schooldag na de zomervakantiedinsdag 1 september 2020
De eerste schooldag na de herfstvakantiemaandag 9 november 2020
De eerste schooldag na de kerstvakantiemaandag 4 januari 2021
De eerste schooldag van februarimaandag 1 februari 2021
De eerste schooldag na de krokusvakantiemaandag 22 februari 2021
De eerste schooldag na paasvakantiemaandag 19 april 2021
De eerste schooldag na Hemelvaartsdagmaandag 17 mei 2021

Wanneer u wenst in te schrijven neemt u best contact op met onze school zodat de verdere gang van zaken met u kan besproken worden.

U kan ons bereiken op het telefoonnummer 052/33.28.18 of u kan mailen naar nikie.vanderstraeten@hetleercollectief.be.