Voor vragen betreffende inschrijvingen kan u contact opnemen met het nummer 052/33.28.18

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden nieuwe peuters en leerlingen in de Buggenhoutse scholen ingeschreven via een centraal aanmeldingssysteem.

Deze nieuwe procedure houdt in dat ouders digitaal aanmelden voor een plaats in een school naar hun keuze. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen krijgen ouders een ticket waarmee de inschrijving voltooid wordt.

We trachten op deze pagina het aantal vrije plaatsen in onze school actueel mee te delen.

Tijdpad inschrijvingen schooljaar 2020-2021:

3 Februari 2020
Start van de inschrijfperiode voor voorrangsgroepen (broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden)
Wenst u in te schrijven in GO! Basisschool Vierhuizen & Meir? U kan zich inschrijven tussen 8.30 uur en 16.00 uur of na afspraak. Ouders die hun kind willen inschrijven in de school, brengen de KIDS-ID of een ander identificatiedocument van hun kind waarop het rijksregisternummer is vermeld mee.