Nieuws

Basisschool Vierhuizen viert eerste schooldag met festival

De eerste schooldag ging in basisschool Vierhuizen in Buggenhout gepaard met een heuse festivalsfeer. Genoeg reden om te vieren is er, want de school kent een stijgend aantal leerlingen.

 

Basisschool Vierhuizen van het GO!-onderwijs groeit. Het aantal leerlingen steeg er in die mate dat er dit schooljaar twee eerste leerjaren zijn. “Bovendien hebben we een grote tweede klas, waarvoor we co-teaching inschakelen”, zegt directeur Nikie Van der Straeten. “Twee à drie leerkrachten staan er samen voor de klas. We verbouwden bovendien een deel van ons gebouw om er een extra klas te kunnen creëren.”

De leerlingen van basisschool Vierhuizen werden woensdag dan ook in allerbeste stemming welkom geheten. Op het programma stond het “GO! To the Future”-festival. “We kijken de toekomst vol vertrouwen tegemoet, ook al omdat die er na de coronacrisis toch weer steeds meer ‘normaal’ uitziet”, zegt Van der Straeten. “Tegelijk zetten we ook in op technologie van de toekomst. We laten dit schooljaar meer wetenschap, engineering en wiskunde aan bod komen. Zo zal er maandelijks een professor langskomen die de kinderen in de wereld van de techniek laat duiken. Maar eerst wordt er hier op die eerste schooldag duchtig gevierd en gedanst.”

Ook het kleuterschooltje aan de Meir in Opstal hield haar eigen festival. Er stonden springkastelen opgesteld.

Lees het volledige artikel hier

 

Schenking plantenbakken door Lidl

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Lidlfiliaal in Buggenhout, werd onze school geselecteerd en kregen we een cheque ter waarde van 5 plantenbakken, potgrond en zaaigoed, zodat onze leerlingen in de lente als echte tuinieren aan de slag kunnen.

Actie Rode Neuzen Dag

Verkoop koekjedozen Rode Neuzenactie was een succes. We verzamelden 612 euro. Bedankt aan iedereen die deze actie steunde.

Afgelasting Kerstmarkt

Ten gevolge van de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om onze kerstmarkt van vrijdag 11 december te annuleren.
 
 

Rode neuzenschool

We schreven ons dit schooljaar in als “Rode neuzenschool”. We vinden het als school heel belangrijk dat kinderen zich goed voelen en over hun gevoelens en emoties kunnen en durven praten. Vooral nu in deze moeilijke tijd is het nog belangrijker dat we kinderen sociaal en emotioneel zeer goed opvolgen. Vandaar dat we dit project dit schooljaar willen steunen.

Om als school een bijdrage te kunnen storten aan de “Rode neuzenorganisatie” organiseren we een verkoop van koekjesdozen met hierop een afbeelding van een kleurenmonster. Ieder monstertje staan voor een ander gevoel of emotie.

 

Geluksboom

Iedere laatste vrijdag van de maand komen alle leerlingen samen rond de geluksboom van de school. Iedere maand staat een ander thema centraal waar de leerlingen in de klas rond werken.

            September: “Vrienden maken nieuwe vrienden”
            Oktober: “Vrienden zijn vriendelijk”
            November: “Vrienden voelen zich veilig bij elkaar”

Elke klas is verantwoordelijk voor het uitwerken van 1 thema. Ze ontwerpen en knutselen de vogel van het maandthema en hangen deze tijdens een origineel toonmoment bij in de geluksboom.

 

PERSBERICHT – 23/11/2020

 

GO! Basisschool Vierhuizen & Meir bekroond met Verkeer op School-medaille

 

GO! Basisschool Vierhuizen & Meir uit Buggenhout werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 136 gouden, 260 zilveren, 626 bronzen en 6 kleutermedailles uit, goed voor 1028 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 937 scholen een medaille kregen. Zes op de tien basisscholen, 2576 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

GO! Basisschool Vierhuizen & Meir is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

 

Basisschool Vierhuizen opent Finse piste om kinderen meer te laten bewegen

De basisschool Vierhuizen in Buggenhout beschikt voortaan over een Finse looppiste. Die werd de voorbije vakantie aangelegd, met veel hulp van leerkrachten en ouders. 
 

De realisatie kadert in het project ‘One Mile a Day’. “Dat moet kinderen aanzetten om minstens één kilometer per dag te lopen”, zegt directeur Nikie Van der Straeten. “Ook wij willen daar als school ons steentje toe bijdragen. Om onze leerlingen in optimale omstandigheden te laten lopen, hebben we de Finse piste aangelegd. Dat is nog altijd de beste ondergrond om op te joggen.” 

Het project kadert bovendien in een volledige verfraaiing van de speelplaats van de school. Zo is ook een voetbalveld aangelegd en werden muren van de speelplaats onder handen genomen door een graffiti-kunstenaar.

 

VERKIEZING NIEUWE SCHOOLRAAD

Oproep tot de kandidaten voor coöptatie van de leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

Geachte

Begin deze maand is de procedure gestart voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad voor onze school met mandaat vanaf 1 april 2021. Met deze oproep willen wij iedereen uit de lokale sociale, economische en culturele milieus in de nabije omgeving van de school bereiken die zich kandidaat wenst te stellen voor coöptatie. Hieronder een woordje uitleg over de schoolraad.

Wat zijn de bevoegdheden van de schoolraad?

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren.

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan. Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid op school, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt (schoolreglement, schoolwerkplan, werving, schoolbudget, opdrachten), welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Hoe is de schoolraad samengesteld?

De schoolraad wordt samengesteld uit 3 ouders (of 3 meerderjarige cursisten in het volwassenenonderwijs), 3 personeelsleden, 2 leerlingen voor het secundair onderwijs en 2 vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap1 (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…). Elk lid van de schoolraad heeft één stem. De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad komt enkele keren per jaar samen.

De drie ouders (of 3 meerderjarige cursisten in het volwassenenonderwijs) en de drie personeelsleden en in het secundair onderwijs de twee leerlingen worden voor een periode van vier jaar verkozen door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school.

Wie kan zich kandidaat stellen voor de geleding personeel?

Eenieder die zich geëngageerd voelt om deel uit te maken van onze schoolraad kan zich kandidaat stellen. Er dient evenwel rekening te worden gehouden met een aantal onverenigbaarheden inzake het stemgerechtigd lidmaatschap van de schoolraad, volgens artikel 9 (§1 en 2) van het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998, ter inzage in de school.

Hoe zich kandidaat stellen voor coöptatie?

Wanneer vinden de coöptatieverrichtingen plaats?

Personen uit de socio-economische en culturele milieus kunnen hun kandidatuur voor coöptatie indienen tot uiterlijk 1 februari 2021. Een ruime oproep hiervoor gebeurt via de website en de facebookpagina (en eventueel aan te vullen met andere kanalen) van de school. De coöptatieverrichtingen vinden plaats tussen 26 februari en 10 maart 2021. Op 1 april 2021 start de nieuwe schoolraad.

De volledige tekst van het kiesreglement worden ter inzage gelegd op het secretariaat van elke vestigingsplaats van de school.

Voor meer inlichtingen kan u de directie steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Nikie Van der Straeten directeur/voorzitter van het kiesbureau