Bent u op zoek naar een leuke school? Kom een kijkje nemen.


Op zaterdag 9 februari van 10.00 tot 12.00 uur zetten we de deuren van onze kleuterschool en het 1ste leerjaar open. Als school vinden we het heel belangrijk u te informeren over het pedagogisch project van onze school, de manier waarop we werken, de extra ondersteuning en zorg die we bieden alsook informatie omtrent de verschillende domeinen die in de kleuter- en lagere school aan bod komen.

Programma
10.00 uur : Verwelkoming.
10.10 uur : Infomoment door de directeur en het kleuterteam +
juffen 1ste leerjaar. (Vestiging Vierhuizen)
10.30 uur : Opendeur in de klassen. (Vestigingen Vierhuizen & Meir)
11.15 uur : Infomoment door de directeur en het kleuterteam (Meir)
+ verdere mogelijkheid om klassen te bezoeken.