Elk nieuw schooljaar bekijken we in teamverband waar we extra aandacht aan willen schenken.

Dat betekent niet dat we elk jaar volledig nieuwe aandachtspunten gaan uitvinden of zoeken , wat naar ons gevoel nog niet helemaal is verankerd in het dagelijkse schoolleven , daar werken we gewoon verder aan.

Op het eind van een schooljaar evalueren we de aandachtspunten en maken we de keuze : verder verdiepen , bijsturen of stopzetten van

het project.

Wat krijgt extra aandacht in schooljaar 2016 – 2017 :

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Het vernieuwde PPGO roept elk kind , elke personeelslid op om onze burgerzin extra aandacht te geven.

Diversiteit willen we verwelkomen en  aanvaarden , we willen onze communicatieve vaardigheden trainen

zodat we kunnen spreken en luisteren naar elkaar . Misverstanden en conflicten moeten uitgepraat kunnen

worden maar liever nog vermeden worden . Dit jaar gaan we aan de slag om kritisch te leren omgaan met

vooroordelen en angst voor het onbekende …. We zijn allen anders en toch ook gelijk en dat is best ok!

ECOLOGIE OP SCHOOL

We zijn vorige jaren gestart met dit project maar het zou wel erg jammer zijn als we dit als een éénmalig aandachtspunt zouden bekijken. Dus ….  ja ! Hiermee gaan we door tot onze groene school ook gonst van de bijtjes , vlinders en andere nuttige beestjes !  We trachten onze kinderen een bewustmaking mee te geven van het belang en de pracht van onze natuurlijke omgeving.

PRIMEUR dit schooljaar : een samenwerkingsproject met een lokale imker die ons zal leren welke bloemen en planten

bijzonder bij-vriendelijk zijn !

ONS ECOLOGISCH THEMA LUIDT DIT JAAR : RED DE BIJEN !!

TAALONTWIKKELING

Alles start met TAAL , met communiceren , met zich duidelijk en goed te kunnen uitdrukken. Taal is overal , dat hebben ze goed gezien in het onderwijslandschap want uit de nieuwe leerplannen Nederlands mag je alvast 1 groot accent halen nl. AANDACHT GEVEN AAN TAAL IN ELK VAK , OP ELK MOMENT VAN DE DAG .

Wie veel woorden kent , goede zinnen kan bouwen en zich verstaanbaar kan maken aan zijn omgeving … die heeft een stapje voor !

Wij trachten hier extra aandacht aan te schenken en betrekken ook u als ouder mee in dit proces.

Het gebruik van Taalstrategieën in de klas zoals de woordparaplu , de woordtrap , de woordkast , de woordspin …

moeten er voor zorgen dat onze leerlingen zo veel mogelijk schoolwoorden aanleren.

Mindmappen kent bij ons geen geheimen meer net zoals Interactieve Werkvormen dagelijkse kost geworden zijn .

 

TALENTEN ZIEN BIJ UW KIND

Hier kunnen we eigenlijk ook niet spreken van een project maar dit item behoort tot de visie van onze school en verdient elk jaar extra aandacht.

Wij trachten het lesgeven zodanig te organiseren dat kinderen leren op een meer interactieve manier . Hoe doen we dat ?

We gebruiken daarvoor Interactieve werkvormen , we kijken naar Meervoudige Intelligentie facetten die in uw kind aanwezig zijn , we leren ze werken met Mindmaps zodat ze logische linken leren maken enz…

Maandelijks organiseert elke leerkracht een ” Talentenbubbel” in de klas en probeert tijdens die specifieke opdrachten meer van uw kind te  ontdekken dan op het eerste zicht is te zien nl zijn of haar TALENT .

 

NAUWKEURIG OVERSCHRIJVEN

Als je elkaar een briefje of mailtje schrijft is het belangrijk dat je correct kan schrijven zodat je niet voor misverstanden komt te staan.

Vandaar dat we in het lager extra aandacht geven aan het leren van nauwkeurig zijn , zowel in het overschrijven van bordteksten als van schrijven in het algemeen. Wij noemen dit werken aan attitudevorming

 

HOOFDREKENEN

Elke week wordt op een vast moment een korte hoofdrekentoets gehouden in elke klas van het lager.

De ervaring heeft aangetoond dat dit wekelijks inoefenmoment zijn vruchten afwerpt.