Welkom bij BS Vierhuizen & Meir

 

Welkom op onze website, hier kan je alle informatie rond onze school, activiteiten en reglementen terugvinden. Blijf ook steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes en maak kennis met het ons team.

Het kiezen van een juiste school is enorm belangrijk en daar willen we jou bij helpen, neem gerust contact met ons op voor verdere informatie en hopelijk kunnen we jou snel weer in normale omstandigheden verwelkomen!

VERKIEZING NIEUWE SCHOOLRAAD

Oproep tot de kandidaten voor coöptatie van de leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

Geachte

Begin deze maand is de procedure gestart voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad voor onze school met mandaat vanaf 1 april 2021. Met deze oproep willen wij iedereen uit de lokale sociale, economische en culturele milieus in de nabije omgeving van de school bereiken die zich kandidaat wenst te stellen voor coöptatie. Hieronder een woordje uitleg over de schoolraad.

Wat zijn de bevoegdheden van de schoolraad?

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren.

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan. Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid op school, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt (schoolreglement, schoolwerkplan, werving, schoolbudget, opdrachten), welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Hoe is de schoolraad samengesteld?

De schoolraad wordt samengesteld uit 3 ouders (of 3 meerderjarige cursisten in het volwassenenonderwijs), 3 personeelsleden, 2 leerlingen voor het secundair onderwijs en 2 vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap1 (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…). Elk lid van de schoolraad heeft één stem. De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad komt enkele keren per jaar samen.

De drie ouders (of 3 meerderjarige cursisten in het volwassenenonderwijs) en de drie personeelsleden en in het secundair onderwijs de twee leerlingen worden voor een periode van vier jaar verkozen door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school.

Wie kan zich kandidaat stellen voor de geleding personeel?

Eenieder die zich geëngageerd voelt om deel uit te maken van onze schoolraad kan zich kandidaat stellen. Er dient evenwel rekening te worden gehouden met een aantal onverenigbaarheden inzake het stemgerechtigd lidmaatschap van de schoolraad, volgens artikel 9 (§1 en 2) van het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998, ter inzage in de school.

Hoe zich kandidaat stellen voor coöptatie?

Wanneer vinden de coöptatieverrichtingen plaats?

Personen uit de socio-economische en culturele milieus kunnen hun kandidatuur voor coöptatie indienen tot uiterlijk 1 februari 2021. Een ruime oproep hiervoor gebeurt via de website en de facebookpagina (en eventueel aan te vullen met andere kanalen) van de school. De coöptatieverrichtingen vinden plaats tussen 26 februari en 10 maart 2021. Op 1 april 2021 start de nieuwe schoolraad.

De volledige tekst van het kiesreglement worden ter inzage gelegd op het secretariaat van elke vestigingsplaats van de school.

Voor meer inlichtingen kan u de directie steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Nikie Van der Straeten directeur/voorzitter van het kiesbureau