• Home
  • Inschrijven bij GO! Vierhuizen & Meir? Je kostbaarste bezit laat je zo maar niet achter!

nieuws-thumb
  • Geplaatst door :Nikie VDS
  • Datum :31 Jan, 2022
  • Categorie : School

We zijn met ons kleuterteam al even aan het nadenken over de manier waarop we de instap voor onze kleuters kunnen vergemakkelijken. Deze instap is zowel voor de ouders als voor de kinderen een grote stap die vaak toch wel wat stress met zich meebrengt. Voor de kleuter is het vooral de aanpassing aan een nieuwe omgeving, het vertrouwen in de leerkracht en het kennismaken met andere kleuters dat vaak wat onrust teweeg brengt. Voor de ouders gaat het vooral om vertrouwen en het gevoel van veiligheid hebben wanneer ze hun kostbaarste bezit bij ons achterlaten. Net zoals in de meeste kleuterscholen hebben we tot nu toe steeds gewerkt met één of twee probeerdagen waarbij de kleuter net voor de instapdag even kan komen wennen in de toekomstige klas. De ervaring leert ons dat dit voor heel wat kleuters en hun ouders nog niet het nodige vertrouwen met zich meebrengt. Daarom willen we van zodra de coronamaatregelen dit toelaat werken met een 4 tal probeerdagen waaraan ook één van de ouders of een andere vertrouwenspersoon kan deelnemen. Deze momenten worden zorgvuldig in overleg met de ouders en de school vastgelegd zodat er telkens maar 1 kleutertje aanwezig is die komt proberen. We starten hiervoor ongeveer 2 maanden voor de eigenlijke instapdatum. Op deze manier kunnen ouders ook beter kennismaken met de werking in een kleuterklas en is het nadien ook eenvoudiger om thuis met je kleuter terug te koppelen naar de dingen die op school gebeuren. Ouders krijgen ook steeds de gelegenheid om na zo een probeerdag een kort feedbackgesprek met de leerkracht te hebben.

Op deze manier willen we niet alleen het vertrouwen met de kleuter en de leerkracht versterken maar ook met de ouders en de leerkracht.

Wil u meer te weten komen over ons nieuw instapbeleid aarzel dan niet om een kijkje te komen nemen tijdens ons info moment op zaterdag 5 februari of neem contact met ons op, op het nummer 052/33.28.18.