HUIS VOL KENNIS

 • Maximale leerwinst voor elk kind
 • Alle expertise in huis om differentiatie optimaal toe te passen
 • Rekenen, schrijven, lezen, spreken, wereldoriëntatie, creativiteit, … maar ook veel aandacht voor sociale vaardigheden, burgerzin, normen en waarden. Kortom een brede vorming staat centraal.
 • Er wordt maximaal aandacht geschonken aan leren leren.
 • Leerlingen worden optimaal voorbereid op vervolgonderwijs.
 • We organiseren integratieactiviteiten tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar en onze zesde leerjaar maakt kennis met de middenschool ter voorbereiding van het middelbaar.
 • We hebben ook oog voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

HUIS VOL PLEZIER

 • Groot en klein voelt zich hier thuis, iedereen kent elkaar.
 • Er heerst een familiale sfeer, de deur staat voor elk kind open.
 • Ravotten én leren: een fijne combinatie in een ruime en groene omgeving.
 • Wij luisteren naar kinderen én ouders. Actieve leerlingenraad en oudercomité.
 • Elk kind is hier een VIP.
 • Kleine en grote problemen lossen we samen op. Zo is leren voor elk kind een plezier.
 • Elk kind krijgt optimale kansen en wordt op zijn/haar maat begeleid.
 • Wederzijds respect, beleefdheid, orde, tucht en discipline dragen wij hoog in het vaandel.
 • Voor pesten is bij ons geen plaats, we voeren een actief anti – pestbeleid.

HUIS VAN DE TOEKOMST

 • Nuttige onderwijsvernieuwingen passen we onmiddellijk toe.
 • Brede kijk op onderwijs dankzij nascholingen en permanente kennisuitwisseling.
 • Nieuwe inzichten, gevarieerde lessen en interactieve werkvormen … Onze bekwame en dynamische leerkrachten passen het graag toe.
 • Er wordt een actief nascholingsbeleid gevolgd.
 • Onderwijs passend bij de 21ste
 • Ict – vaardigheden worden vanaf de kleuterklas aangeleerd.
 • Alle klassen zijn voorzien van smartbord.
 • We werken als school ook nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, ondersteuningsteams, externe diensten, gemeente en “Huis van het kind”.

Op onze school hebben kinderen ruimte om te bewegen en te spelen. We beschikken over een groot “groen” terrein met onder meer speeltuigen, voetbalveld en Finse piste.

We beiden warme maaltijden en soep aan, we stimuleren het eten van fruit en het drinken van water.

We hebben een eigen schoolbus, organiseren schoolzwemmen en didactische uitstappen. Tweejaarlijks gaan de lagere klassen op GWP.