Jaarthema

Ieder schooljaar zetten we een bepaald thema centraal waarrond we met onze leerlingen zullen werken. Dit schooljaar kiezen we voor “De warmste school"!

Jaarthema 'De Warmste School'