inschrijven

Inschrijven

Bent u op zoek naar een school en zou u graag uw kind inschrijven in onze school, dan kan dit!

Vanaf maandag 7 maart staan we klaar om uw kleuter in te schrijven. Kinderen die geboren zijn in 2020 en in de loop van volgend jaar 2,5 worden, kunnen dit jaar ingeschreven worden in onze school. Heb je een oudere kleuter of ben je op zoek naar school voor je lagere schoolkind ook hiervoor hebben we misschien wel een plaatsje vrij. Wenst u eerst nog een bezoekje aan onze kleuter of lagere school dan maken we graag een afzonderlijke afspraak. Wenst u onmiddellijk in te schrijven dan kan u bij ons terecht tijdens de schooluren.

Voor vragen betreffende inschrijvingen kan u contact opnemen met het nummer 052 33 28 18

Data inschrijvingen 2022

 • Voorrangsperiode voor instappers (2020) die broer of zus zijn van een kind dat al in de school ingeschreven is en voor kinderen van personeel: 1–28 februari 2022.
 • Periode voor alle andere kinderen: vanaf 1 maart 2022.

Vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen kinderen in het kleuteronderwijs starten vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het kind de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft.

Instapdata 2,5 jarigen

INSTAPDATA 2022-2023
Kindjes geboren tot en met… stappen ten vroegste in na… dus vanaf…
1 maart 2020 de zomervakantie donderdag 1 september 2022
7 mei 2020 de herfstvakantie maandag 7 november 2022
9 juli 2020 de kerstvakantie maandag 9 januari 2023
1 augustus 2020 de teldag woensdag 1 februari 2023
27 augustus 2020 de krokusvakantie maandag 27 februari 2023
17 oktober 2020 de paasvakantie maandag 17 april 2023
22 november 2020 Hemelvaart maandag 22 mei 2023

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2023-2024!

De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen

Wanneer u wenst in te schrijven neemt u best contact op met onze school zodat de verdere gang van zaken met u kan besproken worden.

U kan ons bereiken op het telefoonnummer 052 33 28 18 of u kan mailen naar directie@vierhuizen.be

scholarship-thumb

Peuters

 • Spelenderwijs zelfstandig worden
 • Vaardigheden ontwikkelen
 • Eerste stap richting de schoolbanken
scholarship-thumb

Kleuters

 • Taal- en spraakontwikkeling
 • De wereld leren kennen en begrijpen
 • Naast educatie ook recreatie
scholarship-thumb

Lager

 • Leren lezen, rekenen en schrijven
 • Levensbeschouwelijke vakken
 • Naast educatie, sport en activiteiten